top of page
llinellau cefndir glas.png

Capel Carmel

_MG_9707 Capel Carmel, Aberdaron low-res
Hanes y Capel

Cafodd ei restru gan Cadw fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig Gradd II*, a’i ddisgrifio fel ‘capel syml a’i du mewn yn enghraifft brin o gapel o ddechrau’r 19eg Ganrif sydd wedi goroesi’. Er na fu oedfaon rheolaidd yn y capel ers blynyddoedd, ni chafodd erioed ei ddatgorffori. Wedi’r gwaith atgyweirio y bwriad yw i gynnal oedfaon achlysurol a digwyddiadau cymdeithasol unwaith eto yn y capel.

bottom of page