top of page
llinellau cefndir glas.png

Y Prosiect

Yr hanes yn gryno

Yn 1843, cafodd y safle ei roi ar les am 999 mlynedd  i Ymddiredolwyr Capel Carmel. Ar ôl i’r tenant olaf Thomas John Jones ymddeol o’r siop ac ymadael â’r tŷ, dechreuodd yr adeilad ddirywio a phenderfynwyd bod rhaid gweithredu i’w diogelu cyn iddi fynd yn rhy hwyr.  Yn 2014 sefydlwyd pwyllgor lleol i ofalu am y gwaith. 

THOMAS.png
23593514_1713529865366541_7286632041154747231_o.jpeg
Y gwaith hyd yma

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau lleol i godi arian. Defnyddiwyd yr arian hwn i ail doi adeilad y Capel a’r tŷ. 

 

Yn 2017 derbyniwyd grant o Gronfa Datblygu Cynaliadwy Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn. Cafwyd yn ogystal gefnogaeth ariannol gan Cadw, Cronfa Buddsoddi Cymunedol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, Uned leol yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, y Gronfa Buddsoddi Cymunedol ac Ymddiriedolaethau Elusennol. 

 

Bu dwy flynedd o waith caled gyda’r gwaith datblygol, cyflwyno cais lwyddiannus i Raglen Cyfleusterau Cymunedol, Llywodraeth Cymru tuag at isadeiledd, dod â thrydan i’r safle, yn ogystal ag elfennau cymunedol ac allanol megis tirlunio, man parcio a gwaith dehongli allanol. 

 

Yn 2020 dechreuwyd ar y gwaith adeiladu i adfer Siop Plas, yn ogystal â’r gwaith dehongli tu allan. Bydd caffi Siop Plas yn barod i agor yn mis Hydref 2021. 

bc552ae6-1361-465e-8c70-969d3e43be6f.JPG
IMG_1304 (1).JPG
22788992_1692641984121996_1020091893184097262_n.jpeg
22713266_1690391817680346_5443427264561320240_o.jpeg
19620487_1586739644712231_6235773401838841347_o.jpeg
Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mae’r tŷ capel o’r enw Plas sydd dan yr unto â’r capel wedi ei restru fel adeilad Gradd II. Byddwn yn cyflwyno cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri nesaf, tuag at adfer yr hen gapel a'r Ty Capel a chyflogi Swyddog Addysg a Gwirfoddoli rhan amser.

bottom of page