top of page
llinellau cefndir glas.png

Y Safle

_MG_9718 Capel Carmel, Aberdaron - Organ
Capel Carmel

Mae Capel Carmel yn un o drysorau cudd Pen Llŷn, gan nad ydi ei du mewn wedi newid ers iddo gael ei godi, bron i 200 mlynedd yn ôl.

siop plas.png
Siop Plas

Bu Siop Plas yn gwasanethu trigolion Anelog am flynyddoedd o’r 20au hyd at yr 80au. 

Plas, Tŷ Capel

Mae’r tŷ wedi bod yn wag ers rhai blynyddoedd, ac er bod angen peth moderneiddio mae mewn cyflwr gweddol dda.

_MG_9723 Capel Carmel, Aberdaron low-res
Yr ardd, a'r Sied Ddu

 

Safle i bori drwy’r straeon a dehongli’r hanes.  Mae digon o le i ymlacio gyda phicnic, a mwynhau golygfeydd y tir o amgylch y safle.

cefndir abstract.png
bottom of page