top of page
llinellau cefndir glas.png

Siop Plas a'r Caffi 

siop plas.png
Hanes Siop Plas

Roedd Siop Plas yn ei anterth yn llawer mwy na siop mewn gwirionedd; roedd yn fan cyfarfod i nifer o drigolion Anelog ac yn ganolfan gymdeithasol bwysig i’r ardal. Y nod yw ein bod yn ei hadnewyddu i fod yn union hynny: yn hwb cymunedol bywiog a chynaliadwy i’r gymuned.

 

Cwt sinc traddodiadol yw’r siop, ond er bod ei chragen yn newydd, mae’r gwaith pren ar y tu mewn yn wreiddiol ac wedi cadw peth awyrgylch siop gefn gwlad draddodiadol.

Beth Fydd yn Siop Plas?
nathan-dumlao-zUNs99PGDg0-unsplash.jpg
Caffi

Yn agor yn mis Hydref, bydd y caffi yn le bywiog a chroesawgar ac yn fan cyfarfod i’r gymuned, yn union fel yr oedd Siop Plas yn ei anterth.

 

Bydd yn ofod hygyrch ar gyfer gweithio, ymlacio neu synfyfyrio gydag awyrgylch hamddenol a braf.

 

Bydd bwydlen o safon yn gwneud y gorau o’n cynnyrch lleol.  

Gofod i'r gymuned

Bydd Siop Plas hefyd yn ofod hyblyg ar gyfer defnydd cymunedol, boed yn gyfarfodydd, digwyddiadau cymdeithasol, gweithdai neu ddigwyddiadau treftadaeth a diwylliannol.

 

Cysylltwch gyda ni os yr ydych yn chwilio am ofod i gynnal digwyddiad.

Siop Fach

Bydd hefyd siop fach sy’n rhoi cyfle i grefftwyr a thrigolion lleol arddangos a gwerthu eu cynnyrch.

s-o-c-i-a-l-c-u-t-bYJ4I4XafDw-unsplash_edited.jpg
Cornel Hanes

Bydd cornel fach yn adrodd a dehongli straeon a hanesion lleol i’w defnyddio fel y mynnoch.

 

Bydd iPad a sgrin yn dehongli’r hanes yn ddigidol, a bydd yno hefyd wirfoddolwyr yn barod i gael sgwrs ac i fod o help llaw.

Humphrey Williams .jpeg
bottom of page